Atributika

Pašvitinio pagrindinės mokyklos himnas

Variniai rudenio varpeliai skamba,
Kasmet takeliai veda į klases.
Mokyklos suolo prisiminimai
Po vasaros vaikus atves.

Priedainis:
Mokyklon rytas vaikus pašaukia
Vis aidi juokas ir daina.
Pašvitiny varpeliai skamba –
Čia mano, tavo mokykla.

Iš čia pakylam į pirmą skrydį,
Išmokę siekti užmojų plačių.
Tegul jaunystė per amžius žydi,
Klestėk, lopšy, svajonių ir vilčių.

Priedainis:
Mokyklon rytas vaikus pašaukia
Vis aidi juokas ir daina.
Pašvitiny varpeliai skamba –
Čia mano, tavo mokykla.

Žodžiai A. Jokubaitytės
Muzika S. Ašmonto

Muzika: MP3

Mokyklos herbas