Covid-19

Informacija dėl mokymo lapkričio 9-13 d.

Lapkričio 9 -13 d. penktų – devintų klasių mokiniai mokysis nuotoliniu būdu. Dėl maisto davinių informacija bus paskelbta vėliau, jie bus išvežioti pagal paskelbtą grafiką.
1 – 4 klasių mokiniai mokysis mokykloje.
Priešmokyklinė, ikimokyklinė grupės dirbs įprastu grafiku.

A. Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimai: 

Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/400a2fd3203f11eb9604df942ee8e443?jfwid=nj21zph5y;

Nr. V-2544 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų”, nustatytas būtinąsias sąlygas 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/50842c80203f11eb9604df942ee8e443?jfwid=-kyrux94cc

Nr. V-2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5f05b490203f11eb9604df942ee8e443?jfwid=-kyrux946g


Mokyklos administracija