Veikla

Naujas projektas mokykloje įsibėgėja

Jau nuo rudens mokykloje mokytojų komanda darbuojasi prie projekto ,,Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ ties 1.3  veikla ,,Ugdymo organizavimas ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“. Ne kartą diskutuota ir planuota, kol projekto veiklos galutinai sudėliotos. Nemažai pagalbos ir gerų patarimų rengiant mūsų mokyklos modelį teikė projekto konsultantė Pakruojo Suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro metodininkė R.Leimontienė.

Projekto tikslas – mąstymo strategijų taikymas siekiant geresnių rezultatų 9 klasėje. Tikslas bus siekiamas sustiprinant mokytojų ir klasės auklėtojos mąstymo strategijų taikymui reikalingus gebėjimus, taip pat taikant mąstymo strategijas per dalykų pamokas su 9 kl. mokiniais.

Projektas tęsis iki mokslo metų pabaigos, jo nauda įvairiapusė – mokiniai geriau išmoks naudoti mokytojų siūlomus mąstymo įrankius, gebės reflektuoti apie savo mokymosi kokybę, kils individualios pažangos rodikliai, mokinių savivertė.

Konkrečios projekto veiklos jau pristatytos mokiniams ir jų tėvams. Tikime, kad pakoreguoti mokymosi ir mąstymo įpročiai 9 kl. mokiniams turėtų padėti ateityje mokantis ir kuriant savo gyvenimą.

J.Aleknavičiūtė, direktorės pavaduotoja ugdymui