Projektai

,,Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 1.3 veikla ,,Ugdymo organizavimas ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“

 Nuo 2021 m. rudens mokykloje mokytojų komanda darbavosi prie projekto 09.2.1 – ESFA- V- 726-04-0001,,Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ ties 1.3  veikla ,,Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“.

Ne kartą diskutuota ir planuota, kol projekto veiklos galutinai sudėliotos. Nemažai pagalbos ir gerų patarimų rengiant mūsų mokyklos modelį teikė projekto konsultantė Pakruojo Suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro metodininkė R. Leimontienė.

Projekto tikslas – mąstymo strategijų taikymas siekiant geresnių rezultatų 9 klasėje. Tikslas  siekiamas sustiprinant mokytojų ir klasės auklėtojos mąstymo strategijų taikymui reikalingus gebėjimus, taip pat taikant mąstymo strategijas per dalykų pamokas su 9 kl. mokiniais.

Projektas su mokiniais tęsėsi iki mokslo metų pabaigos, jo nauda įvairiapusė – mokiniai geriau išmoko naudoti mokytojų siūlomus mąstymo įrankius, daugelis jų geba reflektuoti apie savo mokymosi kokybę, kilo individualios pažangos rodikliai, mokinių savivertė.

Konkrečios projekto veiklos  pristatytos mokiniams ir jų tėvams.

Mokytojai mąstymo žemėlapius taiko ir dirbdami su kitų klasių mokiniais. Organizuotuose mokymuose pasisemta naujų patirčių, kaip efektyviai mokytis, įsiminti, kokias kitas naudingas strategijas taikyti.

Tikime, kad pakoreguoti mokymosi ir mąstymo įpročiai  mokiniams turėtų padėti ateityje mokantis ir kuriant savo gyvenimą.

Priedas

Maketas

J.Aleknavičiūtė, direktorės pavaduotoja ugdymui