Veikla

Pasitikime informatiką ir technologinę kūrybą

Šiais mokslo metais visos 1- 4 klasių mokytojos mokysis dirbti su Teachers Lead Tech programa ir integruos programavimo pradmenis visų dalykų pamokas.

Programos pristatymas