Projektai

Projektas “Nepatogaus kino klasė: sisteminio pokyčio link”

Ne vienerius metus dokumentinį kiną į mokyklas nešantis festivalis „Nepatogus kinas“ pradėjo įgyvendinti pilotinį pedagogų profesinės kvalifikacijos kėlimo projektą “Nepatogaus kino klasė: sisteminio pokyčio link”, kuris yra įgyvendinamas Aktyvių piliečių fondo skirtos Europos Ekonominės Erdvės finansavimo mechanizmo paramos dėka. Prie projekto įgyvendinimo prisideda ir Lietuvos kino centras. Dokumentinių filmų pagrindu sukurta mokymų programa pilietinio ugdymo lauke dirbantiems pedagogams suteiks žinių ir praktinių įrankių, padedančių įtraukti moksleivius į vietos bendruomenei svarbių socialinių problemų sprendimus. Projekto rengėjai atrinko 60 dalyvių iš skirtingų Lietuvos regionų. Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinė mokykla – projekto dalyvė.

„Filmai šiandien yra viena populiariausių jaunų žmonių laisvalaikio leidimo formų. Ne vienerius metus rodydami dokumentinius filmus jaunuoliams „Nepatogaus kino“ festivalyje pastebėta, kad juose pateikiamos tikrų žmonių istorijos gali būti įkvėpimo šaltiniu ir impulsu veikti. Tačiau tuo pat metu mus nuolat supa ir manipuliatyvūs, propagandiniai vaizdai. Tad norint kiną naudoti ugdymo procese, šių dienų mokytojui ypatingai svarbu mokėti atsirinkti turinį, jį analizuoti ir metodiškai taikyti praktikoje.“

 Į šį projektą  įsitrauktė ir mūsų mokyklos moksleiviai bei bendruomenė. Įgiję teorinių žinių ir gavę nemokamą prieigą prie atrinktų dokumentinių filmų programos, mokytojai visus mokslo metus galės juos rodyti klasėse ir kartu aptarinėti su vaikais tokias svarbias temas kaip temas kaip ekologija, savanorystė, kritinis medijų suvokimas, žmogaus teisių ir laisvių pagrindai – visa tai, kas sudaro šių dienų pilietiškumo kompetencijų pagrindą. Tačiau projekto rėmuose mes ne tik diskutuosime, bet ir padėsime moksleiviams veikti praktiškai savo mokyklos ar vietos bendruomenės lygmenyje. Ši programa ypatinga ir tuo, jog yra orientuota į praktinį pilietiškumą, skirta aktyviam mokytojui, kuris ne tik nori pats gilintis į tokias temas kaip žmogaus teisės, medijų raštingumas, savanorystė, dalyvavimas bendruomenės gyvenime, bet ir nešti tą žinią  mokiniams, parodyti jiems, kad jie gali aktyviai dalyvauti savo bendruomenės gyvenime, kad jie gali kurti naujas iniciatyvas, prisidėti prie problemų sprendimo.

Projekto dalyvė istorijos mokytoja Jūra Mockūnienė