Veikla

Parengtas Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinės mokyklos ir Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašas

Paskelbta: 2022 balandžio 8 d.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei 2.101 straipsniu. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. T -25 „Dėl sutikimo reorganizuoti Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinę mokyklą“, parengtas  Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinės mokyklos ir Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašas.

                      Reorganizuojamos biudžetinės įstaigosPakruojo r. Pašvitinio pagrindinės mokyklos duomenys:

  1. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
  2. Buveinė – A. Vainausko g. 8, LT-83342 Pašvitinio miestelis, Pakruojo rajono savivaldybė.
  3. Juridinio asmens kodas – 190067099.
  4. Registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras.

Reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigosPakruojo r. Linkuvos gimnazijos duomenys:

  1. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
  2. Buveinė – Gimnazijos g. 32, , LT-83435, Linkuva, Pakruojo rajonas.
  3. Juridinio asmens kodas – 190066944.
  4. Registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras.

Reorganizavimo būdas – biudžetinė įstaiga Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinė mokykla reorganizuojama  prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos.

Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos 2022 m. rugsėjo 1 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Pakruojo r. Linkuvos gimnazijai.

Dokumentai:

  1. Pakruojo r.  Pašvitinio pagrindinės mokyklos ir Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašas.
  2. Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos nuostatų projektas.