Civilinė sauga

ES valdymo planas >>>

Mokymų planas 2021 m. >>>

Ataskaita už 2020 m. >>>

3 metų ESPP 2019 >>>

Pašvitinio 2021 civilinės saugos priemonių planas >>>