Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 m.

Aiškinamasis raštas >>>

Veiklos rezultatų ataskaita >>>

Pinigų srautų ataskaita 1 >>>

Pinigų srautų ataskaita 2 >>>

Grynojo turto ataskaita >>>

Finansinės veiklos ataskaita 1 >>>

Finansinės veiklos ataskaita 2 >>>