Mokyklos administracija

Mokyklos administracija:

Direktorė Ilona Meiliūnienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Aleknavičiūtė

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Ramūnas Šniukas

Sekretorė Dana Jokubaitienė