Mokytojai

Eil. nr. Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto pavardė, vardas   Mokomasis dalykas/  pareigybė
1. Aleknavičiūtė Jūratė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, direktorės pavaduotoja ugdymui
2. Vaidžiulis Gytis Muzikos mokytojas
3. Baltramaitienė Dalia Rusų kalbos mokytoja, socialinė pedagogė
4. Jonaitienė Birutė Žmogaus ir gamtos, informacinių technologijų mokytoja, bibliotekininkė
5. Judžentytė Kristina Dailės, technologijų mokytoja
6. Krištopaitytė Ingrida Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Kuropatkinienė Irena Lietuvių kalbos ir literatūros, žmogaus saugos mokytoja
8. Levindravičienė Irena Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
9. Marcinkevičienė Gitana Anglų kalbos mokytoja
10. Mikalajūnienė Nijolė Šokio mokytoja
11. Misiulienė Simona Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja, spec.pedagogė, logopedė
12. Mockūnienė Jūra Istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja
13. Morkūnas Saulius Matematikos, fizikos mokytojas
14. Motiejūnaitė Sandra Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja, mokytojo padėjėja
15. Nakčiūnienė Monika Biologijos, chemijos, fizikos, etikos mokytoja
16. Nesavas Alvydas Fizinio ugdymo mokytojas
17. Povilionienė Sigita Priešmokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja
18. Veikalienė Elena Tikybos mokytoja
19. Stalmačenkienė Irma Pradinių klasių mokytoja
20. Stasiūnienė Loreta Pradinių klasių mokytoja

PAKRUOJO R. PAŠVITINIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS