Psichologas

Psichologinės pagalbos tikslas ir uždaviniai – padėti mokiniui atgauti gebėjimą gyventi ir mokytis, spręsti psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, stiprinti gebėjimą bendrauti, padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo(si) procese.

Mokyklos psichologės veikla: 

 • konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais, mokytojais, rekomendacijų jiems teikimas;
 • įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • švietimas: mokinių, tėvų, mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Kada kreiptis į psichologę?

 • Kai mokiniai turi bendravimo su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais problemų;
 • Kai mokiniai jaučiasi vieniši;
 • Kamuoja nerimas, depresija, stresas, baimė;
 • Mokymosi sunkumai;
 • Jei nori geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes;
 • Sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais.


Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio tėvai (globėjai);
 • siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų) sutikimą;

 Šiuo metu mokykla psichologo neturi. Psichologinę pagalbą teikia Pakruojo PPT