Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją.

Siekiama, kad mokiniai:

  • Pažintų  savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą.
  • Gebėtų rasti reikalingą informaciją  apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos galimybes.
  • Įvertintų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą.
  • Gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.

Mokiniams padedama:

  • Išsiaiškinti  karjeros žingsnius.
  • Išsitirti  stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.
  • Išsiaiškinti, kokios profesijos mokiniui  labiausiai tinka.
  • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
  • Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.
  • Pasirinkti mokymosi įstaigą baigus 10 klasę.

Ugdymas karjerai vykdomas klasių valandėlių metu